Dataløsninger

Orion Regnskap AS sitt valg av systemløsninger og IT-drift sikrer en god og trygg hverdag for oss og våre kunder. I vårt daglige arbeide benytter vi Duett.no som er et økonomisystem fra Duett AS. Dette økonomisystemet er en nettbasert skytjeneste og programmet Duett.no er særlig egnet for vår virksomhet. Systemet har en enkel og trygg pålogging via internett, og gir gode muligheter for samhandling med andre systemer og mot våre kunder. Duett Økonomisystem ble utviklet første gang på starten av 90-tallet, og målt i antall førte regnskap er økonomisystemet Duett.no nest størst i Norge.

Vår IT-drift

  • IT-drift via eksternt datasenter (ASP-løsning)
  • gode backuprutiner
  • stabil og sikker drift av våre datasysteme

Våre systemløsninger

  • Duett.no (økonomisystem )
  • Visma Business Byrå (økonomiprogram)
  • Huldt & Lillevik (lønn og personal)
  • Wolters Kluwer (årsavslutning og skatt)
  • Sticos (oppslagsverk)
  • KS Komplett (kvalitetssikring)