Regnskap

 • regnskapsførsel
 • kontrollarbeid/avstemminger
 • betalingstjenester
 • fakturering
 • rapportering med kommentarer

Årsoppgjør

 • ligningsdokumenter
 • offisielt årsregnskap
 • aksjonærregisteroppgaver

Lønn

 • lønnskjøring
 • utbetaling av lønn og offentlige avgifter
 • innberetning /-rapportering til det offentlige
 • bistand pensjonsordninger

Annen bistand

 • selskapsetablering
 • bistand møter
 • budsjettering
 • protokollservice